Tarinallinen animaatio Eurosta viis -kampanjaan

ASIAKAS:
Työmaa
CASE:
Animaatio
HAKUSANAT:
animaatio
JULKAISTU:
02 / 2017
YHTEYS:
Riku Pyhälä
riku.pyhala@flik.fi
+358 40 749 2320

Suomi menettää joka vuosi noin 24 miljardia euroa työpanoksen menettämisen seurauksena ja työikäisten terveydenhoitomenoina. Kustannukset haittaavat yhä enemmän kansantalouden orastavaa tervehtymistä. Yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro voi säästää tulevaisuudessa viisi, jopa kuusi euroa.

Työelämä2020 -hankkeen puitteissa laadittu Kehittämispolku-testi auttaa yritysten johtoa ja työntekijöitä kehittämään yhdessä omaa toimintaansa. Testiä markkinoitiin Eurosta viis! -teemalla, jonka mukaisesti kampanjalle suunniteltiin tehokas ja tarinallinen animaatio.

Markkinointitoimisto Työmaa konseptoi, kuvittaja Henna Ryynänen loi hahmot, FLIK suunnitteli ja toteutti animaation, joka havainnollistaa työhyvinvoinnin mittavia panoksia.

Lisätietoja hankkeesta:
http://www.eurostaviis.fi/eurostaviis

Lisää FLIKin animaatiotuotantoja: flik.fi/tag/animaatio-fi/