Tarinallinen animaatio Eurosta viis -kampanjaan

Suomi menettää joka vuosi noin 24 miljardia euroa työpanoksen menettämisen seurauksena ja työikäisten terveydenhoitomenoina. Kustannukset haittaavat yhä enemmän kansantalouden orastavaa tervehtymistä. Yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro voi säästää tulevaisuudessa viisi, jopa kuusi euroa.

Työelämä2020 -hankkeen puitteissa laadittu Kehittämispolku-testi auttaa yritysten johtoa ja työntekijöitä kehittämään yhdessä omaa toimintaansa. Testiä markkinoitiin Eurosta viis! -teemalla, jonka mukaisesti kampanjalle suunniteltiin tehokas ja tarinallinen animaatio.

Markkinointitoimisto Työmaa konseptoi, kuvittaja Henna Ryynänen loi hahmot, FLIK suunnitteli ja toteutti animaation, joka havainnollistaa työhyvinvoinnin mittavia panoksia.

Lisätietoja hankkeesta:
http://www.eurostaviis.fi/eurostaviis

Lisää FLIKin animaatiotuotantoja: flik.fi/tag/animaatio-fi/

Rento ja tehokas animaatiosarja kuluttajaneuvontaan

FLIKin Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tuottama animaatiosarja osoittaa hahmoanimaation monipuoliset käyttömahdollisuudet. Valtion virastojenkaan ei aina tarvitse toteuttaa viestintäänsä tylsästi. Käsikirjoittaja Minna Panjasen näppärät tarinat ja FLIKin AE-velho Antti Silvennoisen luomat pelkistetyt hahmot tuovat tärkeää tietoa kuluttajille hauskalla ja rennolla tyylillä.

Animaatioiden tyyli oli kokonaisuudessaan onnistunut: hahmot ja elementit otettiin käyttöön laajemmaltikin Kilpailu- ja kuluttajaviraston viestinnässä.

Lisätietoa Kilpailu- ja kuluttajaviraston toiminnasta: www.kkv.fi

Kela – animaatio toimeentulotuen muutoksesta

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät kunnilta Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi vuoden 2017 alusta lähtien. Kela tilasi FLIKiltä YouTube-jakeluun optimoidun hahmoanimaation havainnollistamaan uudistuvaa käytäntöä ja hakuprosessia.

Yhteistyössä Recommended Finlandin kanssa toteutettiin tehokas ja selkeä hahmoanimaatio, jossa pyrittiin samaan kuin tuen siirrossakin – asiakaslähtöisyyteen ja sujuvuuteen. Video keräsi YouTubessa nopeasti yli 70 000 katselua.

Lisätietoa tuesta: http://www.kela.fi/toimeentulotuki

VTT visualisoi teknologiaa videoiden avulla

VTT on Suomen johtava uusien teknologioiden tutkimusyksikkö, joka tarjoaa korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja tutkimusta yrityksille. Monet uudet teknologiset ratkaisut kuulostavat monimutkaisilta – ennen kuin niistä tulee arkipäivää.

Loimme VTT:lle sisältökonseptin, jonka avulla insinöörit ja tutkijat saavat ajatuksensa esille niin, että me matti ja maijameikäläisetkin ymmärrämme, mistä on kysymys.

[:en]VTT is an advanced technology research lab working to bring new innovation available to businesses. Many of the technological innovations sound complicated – before they become part of our everyday life.